قسمت واریز آنلاین سایت پارس جی

در این قسمت می توانید با وارد کرد مبلغ مورد نظر خود جهت واریزی اقدام کنید

بعداز واریز کردن حتما با شماره تلفن شرکت جهت هماهنگی اقدام کنید.

 


نام و نام خانوادگی :

موبایل :

مبلغ : ریال

توضیحات :